แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าแผนกนายวิทยา วงศ์เมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
พนักงานราชการ(ครู)นายอนันต์ แก้วจันทร์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน