แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานหัวหน้าแผนกนายวิทยา วงศ์เมฆ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการ
ครูพิเศษสอนนายอนันต์ แก้วจันทร์
ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน