แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังหัวหน้าแผนกนายชุติไชย ทองมีขวัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
พนักงานราชการ(ครู)นายอุสายันห์ เมืองด้วง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายชัชนภ พรหมอุปถัมภ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายภิเชษฐ์ คชเชนทร์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง