แผนกวิชาช่างกลโรงงานหัวหน้าแผนกนายฐะนะพงค์ หวันหมัด
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายอภิพงศ์ ชิ้นประกอบเกิด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ(ครู)นายนริศ บุรินทร์โกษฐ์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายวิเชียร สกุลนุ้ย
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายชลธิศ ปักเข็ม
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน