แผนกวิชาช่างยนต์หัวหน้าแผนกนายอำนาจ ศิลปรัศมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครูประจำนายทวีศักดิ์ ใจห้าว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู
พนักงานราชการ(ครู)นายศักดา สโมสร
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายวีระยุทธ ศรีเมือง
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายสมชาย สังข์น้อย
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายอัคเรศร์ มณีโชติ
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์นายชัยณรงค์ ฮั่นวิวัฒน์
พนักงานราชการ(ครู) แผนกวิชาช่างยนต์
ครู